Kapitał ludzki to element decydujący o wartości Spółki oraz całej GK PGNiG. Dzięki niemu możliwa jest realizacja przyjętej strategii Grupy. Na takim samym założeniu opiera się strategia personalna Spółki. Pracownicy są głównym zasobem i od ich wiedzy, umiejętności, jakości pracy i zaangażowania zależy rozwój i konkurencyjność organizacji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Prawidłowe wykorzystanie kompetencji, umiejętności pracowników pozwala organizacji dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy PGNiG jest gwarancją realizacji wyznaczonych planów strategicznych oraz osiągania ambitnych celów pozwalających budować stabilną pozycję lidera na rynku.

Jednocześnie silna i rozpoznawalna marka umożliwia pozyskanie specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki zespołowej pracy wykorzystają swój potencjał i przyczynią się do jej rozwoju. GK PGNiG dokłada wszelkich starań, aby relacje zawodowe ze współpracownikami oparte były na zaufaniu i transparentności. Ma to na celu budowanie wzajemnej i uczciwej relacji pracownik – pracodawca, a w konsekwencji eliminację konfliktów i tworzenie efektywnej organizacji. Powyższe założenia zostały ujęte w Strategii CSR, która przyczynia się do budowania kultury zaangażowania pracowników w pracę i rozwój organizacji. Przyjęty styl zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie ma również istotny wymiar wspierania poczucia współtworzenia środowiska pracy, wpływania na kulturę organizacyjną oraz realizacji własnych inicjatyw przez samych pracowników.

Kultura organizacyjna Grupy ma wspierać budowanie nowoczesnej organizacji. Stąd koncentracja Grupy na efektywnym przepływie informacji i wymianie wiedzy pomiędzy pracownikami. Pracownicy są informowani o najważniejszych wydarzeniach i inicjatywach, które realizowane są w ramach Grupy PGNiG. Najczęściej wykorzystywaną formą komunikacji z szerokim gronem pracowników jest Pismo Pracowników Grupy PGNiG „Głos Grupy”. Na łamach tej publikacji pracownicy dowiadują się o inwestycjach i projektach realizowanych przez całą Grupę. Pismo pełni również rolę integrującą pracowników poprzez publikowanie informacji o ich pasjach i zainteresowaniach. Codzienna komunikacja odbywa się za pośrednictwem intranetów w poszczególnych spółkach, w których na bieżąco publikowane są aktualności i komunikaty wewnętrzne.

Istotnym zagadaniem wpływającym na jakość pracy jest zaangażowanie pracowników i możliwość samorealizacji. Dlatego PGNiG kładzie nacisk na ich udział w ciekawych i innowacyjnych projektach. Grupa PGNiG swoją przewagę konkurencyjną upatruje w aktywnej postawie i lojalności pracowników. W związku z tym Grupa dokłada starań, aby tworzyć przyjazne miejsce pracy w odpowiedzi na oczekiwania pracowników. Budowa właściwej atmosfery sprawia, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają poczucie spełnienia zawodowego. Należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez poszanowania przyjętych zasad współpracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Kluczowym zagadnieniem wpływającym na prawidłowe relacje wewnątrz organizacji są kwestie wynagradzania i motywowania zespołu.

W 2021 roku Grupa PGNiG została wyróżniona w rankingu Forbes wśród „Najlepszych pracodawców na świecie” jako jedna z dwóch spółek z Polski. W badaniu uczestniczyło 150 tys. osób z 58 krajów, pracujących dla międzynarodowych firm i instytucji.

Wyniki wyszukiwania