Segment w liczbach

W całym 2021 r. zgazyfikowano 32 nowych nowe gminy, a stopień pokrycia geograficznego pod kątem liczby zgazyfikowanych gmin na koniec roku wyniósł 68,51% (1 697 z 2 477).

Wyniki wyszukiwania