Model biznesowy

Działalność GK PGNiG charakteryzuje pięć segmentów.

pgnig_Model-biz (3) pgnig_Model-biz (3)

Segment obejmuje cały proces poszukiwania oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż, poczynając od przeprowadzenia analiz geologicznych, badań geofizycznych i wierceń, po zagospodarowanie i eksploatację złóż. Podstawowa działalność segmentu jest realizowana w Polsce, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, natomiast działalności wspierająca prowadzona jest na całym świecie. Ponadto segment wykorzystuje na swoje potrzeby pojemności PMG Bonikowo i PMG Daszewo.

W skład segmentu wchodzą m.in.: PGNiG, PGNiG Upstream Norway AS, PGNiG Upstream North Africa B.V., Geofizyka Toruń sp. z o.o., EXALO Drilling SA.

Segment sprzedaje w Polsce gaz wydobywany ze złóż krajowych i gaz importowany, a GK PGNiG jest największym dostawcą gazu ziemnego na krajowym rynku. PGNiG jest liderem rynku gazu ziemnego w obrocie giełdowym na Towarowej Giełdzie Energii. Poprzez spółkę PST Grupa PGNiG rozwija swoją działalność zagraniczną. Sprzedaż prowadzona jest na rynkach zagranicznych w Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Litwie oraz na Węgrzech. Ponadto, segment prowadzi działalność handlową w kraju także na rynkach energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz uprawnień do emisji CO₂, a także ropy naftowej (od 2018 r. przez PST). W celu prowadzenia działalności handlowej na globalnym rynku LNG, PST utworzyła oddział w Londynie. Segment wykorzystuje siedem podziemnych magazynów gazu oraz świadczy usługę biletową w zakresie magazynowania gazu na rzecz klientów zewnętrznych.

W skład segmentu wchodzą: PGNiG, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., PGNiG Sales and Trading GmbH, PST Europe Sales GmbH, Gas Storage Poland sp. z.o.o.

Podstawową działalnością segmentu jest dostarczanie siecią dystrybucyjną gazu wysokometanowego i zaazotowanego, a także niewielkich ilości gazu koksowniczego do klientów detalicznych i korporacyjnych. Ponadto, segment prowadzi prace związane z rozbudową i modernizacją sieci gazowej oraz dokonuje przyłączeń nowych klientów. Dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która jako operator systemu dystrybucyjnego prowadzi działalność gospodarczą na terenie wszystkich województw. Spółka ma dominujący udział w rynku, należy do niej większość krajowej sieci dystrybucyjnej oraz przyłączy.

Działalność tego segmentu obejmuje wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, dystrybucję ciepła oraz realizację dużych przedsięwzięć elektroenergetycznych wykorzystujących głównie gaz ziemny jako paliwo. Centrum kompetencyjnym GK PGNiG w tym zakresie jest Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA, do której należą: PGNiG TERMIKA SA (wraz ze spółkami zależnymi), PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (wraz ze spółkami zależnymi).

Do tego segmentu zalicza się działalności niekwalifikujące się do wymienionych wcześniej segmentów, tj. PGNiG w części odpowiadającej centrum korporacyjnemu, projektowanie i realizacja obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń dla sektora górniczego i paliwowo-energetycznego, a także świadczenie usług z zakresu branży hotelarskiej i ubezpieczeniowej oraz usług wsparcia dla działalności spółek z innych segmentów.

Aspiracją tego segmentu w ramach centrum korporacyjnego jest zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych, w tym projektów opartych o paliwa ekologiczne, takie jak wodór, biogaz oraz odnawialne źródła energii (OZE).

W skład segmentu wchodzą: PGNiG, PGNiG Gazoprojekt SA, Geovita SA, PGNiG Serwis sp. z o.o., PGNiG Technologie SA, Polski Gaz TUW.

Wyniki wyszukiwania