Segment w liczbach

* Dane bez uwzględnienia sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z rozruchu nowych jednostek wytwórczych w EC Żerań (Kotłowni gazowej i Bloku Gazowo-Parowego) – okres poprzedzający uzyskanie właściwych koncesji. Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału

* W EC Żerań likwidacja 4 kotłów wodnych węglowych WP120 (9, 10, 11, 12) w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych, do koncesji wprowadzono trzy kotły gazowe wodne o mocy 130 MW każdy oraz blok gazowo-parowy – obowiązuje koncesja zatwierdzona decyzją z 09.12.2021 r.).

Wolumeny sprzedaży regulowanej ciepła z produkcji poza GK PGNiG w segmencie Wytwarzanie

TJ 2021 2020 2019 2018 2017
Razem wolumen sprzedaży ciepła z produkcji 41 174 38 940 39 263 40 659 42 611
w PGNiG TERMIKA* 38 395 36 495 36 880 38 290 40 037
w PGNiG TERMIKA EP 2 779 2 445 2 383 2 369 2 574
* Dane bez uwzględnienia sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z rozruchu nowych jednostek wytwórczych w EC Żerań (Kotłowni gazowej i Bloku Gazowo-Parowego) – okres poprzedzający uzyskanie właściwych koncesji. Moce osiągalne wg koncesji, zakładu produkcyjnego i oddziału

Wolumeny sprzedaży energii elektrycznej z produkcji łącznie w segmencie Wytwarzanie

GWh 2021 2020 2019 2018 2017
Razem wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji 3 480 3 638 3 948 3 974 3 882
w PGNiG TERMIKA* 2 992 3 202 3 493 3 535 3 593
w PGNiG TERMIKA EP 488 436 455 439 289
* W EC Żerań likwidacja 4 kotłów wodnych węglowych WP120 (9, 10, 11, 12) w związku z dostosowaniem zakładu do nowych wymagań emisyjnych, do koncesji wprowadzono trzy kotły gazowe wodne o mocy 130 MW każdy oraz blok gazowo-parowy - obowiązuje koncesja zatwierdzona decyzją z 09.12.2021 r.).

Wyniki wyszukiwania