Zgodnie z wytycznymi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD) ryzyka fizyczne stanowią, obok ryzyk przejścia, drugą podstawową kategorię ryzyk klimatycznych.

Ryzyka fizyczne wiążą się z jednorazowymi intensywnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wzmożone deszcze, burze czy huragany oraz z bardziej utrwalonymi zmianami „trendów” klimatycznych prowadzących np. do stałego obserwowalnego wzrostu temperatur czy podnoszenia się poziomu mórz.

Punkty wydobywcze PGNiG na terenie Polski i szelfu norweskiego nie są narażone na tak drastyczne zmiany, jak np. te, z którymi zmagają się rosyjskie przedsiębiorstwa wydobywcze na Syberii, gdzie topnienie wiecznej zmarzliny prowadzi do destabilizacji istniejącej infrastruktury. Niemniej, rosnące temperatury w obszarach około zwrotnikowych mogą utrudniać działalność np. w Pakistanie, gdzie poszukiwania prowadzone są przez spółkę zależną PGNiG. PGNiG monitoruje więc wszystkie tego rodzaju ryzyka, biorąc je pod uwagę przy podejmowaniu dalszych decyzji biznesowych, a także stara się zabezpieczać istniejące miejsca odwiertów przed anomaliami pogodowymi mogącymi doprowadzić do zniszczenia infrastruktury wydobywczej.

Wyniki wyszukiwania